Hoppa till innehåll

Provutgåva av "Bibel i katolsk förpackning"

Under vecka 49 lanserar Veritas Förlag häftet Markusevangeliet & Filipperbrevet med katolsk kommentar. Häftet är ett led i arbetet att skapa en "bibel i katolsk förpackning" på svenska; ett projekt som biskop Anders har initierat. Denna utgåva av Markusevangeliet och Filipperbrevet utgör ett första prov.

Utöver bibelkommissionens text för Bibel 2000 (med notapparat och parallellhänvisningar) finns här också referenser till paragrafer i Katolska kyrkans katekes samt till kyrkofäder och andra författare i den katolska traditionen. Referenserna har skrivits av Emanuel Sennerstrand, lärare vid S:ta Elisabets folkhögskola i Göteborg och granskats av professor Gösta Hallonsten och docent Tord Fornberg.

Boken är en provutgåva. De särskilt ombedda remissinstanserna ska ge sina synpunkter under februari 2019 och därefter träffas redaktionen igen och fortsätter arbetet.

För vidare läsning om katolsk bibelsyn och bibeltolkning, rekommenderas f. Anders Ekenbergs text "Mer än bokstavlig tolkning" ur boken Skrift och Tradition. Katolska perspektiv på bibeltolkning och bibelbruk, red. T. Fornberg (Veritas Förlag, 2018).