Hoppa till innehåll

Svenska kyrkoledare besökte troende i Indien och Myanmar

Svenska kyrkoledare har under en dryg vecka besökt Indien och Myanmar (Burma) för möten med kristna bröder och systrar. På programmet fanns även dialog med företrädare för andra religioner om samexistens och demokrati.
Med på den ekumeniska delegationsresan var 13 företrädare som representerar de fyra kyrkofamiljerna inom Sveriges kristna råd (luthersk, katolsk, ortodox och frikyrklig familj). Resan inleddes den 27 januari i Indien och avslutades den 5 februari i Myanmar. Sveriges kristna råd har sedan tidigare relationer med de kristna råden i både Indien och Myanmar.
Indien har en lång tradition av plats för olikheter, både kulturellt och religiöst. Frågan om religionsfrihet och situationen för religiösa minoriteter är just nu högaktuell. Under de senaste åren har utrymmet för mångfald minskats, vilket också påverkar religiösa minoriteter som de kristna. Kyrkoledarna besökte en kyrka som utsatts för ett brandattentat.
I Indien deltog den svenska gruppen bland annat i en ekumenisk gudstjänst där kyrkoledare Lasse Svensson predikade. Delegationen gjorde studiebesök i två slumområden för att se sociala projekt och deltog på seminariedag om genderbaserat våld. Delegationen mötte också nuntien (påve Franciskus diplomatiska representant) samt besökte den svenska ambassaden.
I Myanmar välkomnade det kristna rådet (Myanmar Council of Churches) till en heldag av samtal om kyrkans roll i samhället och hur ekumeniska och interreligiösa initiativ kan främja fred och demokrati. Genom sociala projekt arbetar kyrkorna på gräsrotsnivå för fred och demokrati. En stor utmaning är den religiösa diskrimineringen på alla nivåer i samhället.
Kyrkoledarna mötte representanter för olika religioner och firade ett flertal gudstjänster i Yangon, bland annat med studenter på Myanmar Institue of Theology, en institution med drygt 400 teologistudenter. Där predikande ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Anders Arborelius predikade i den katolska katedralen.