Hoppa till innehåll

Fastedag den 5 oktober och bönedag den 7 oktober

Vi påminner om appellen från de nordiska biskoparna som sändes ut i september:

Kära systrar och bröder!

Påven Franciskus har i sitt "brev till Guds Folk" den 20 augusti 2018 uppmanat oss till bot och bön för kyrkan, som för ögonblicket befinner sig i en svår situation. Sexuella övergrepp, maktmissbruk och interna strider upp till de högsta instanserna förmörkar hela kyrkans anlete, den helige andes brud. Även den helige Fadern har på senare tid personligen attackerats på ett oerhört sätt.

Vi, biskoparna i de nordiska länderna, uppmanar därför alla våra troende att be för kyrkan och den helige Fadern. Vi tackar Gud för alla präster och ordensmedlemmar som lever hängivet i sin kallelse och vi ber för att de troget utför sin tjänst. 

Låt oss be för den helige Fadern om gåvan att kunna urskilja andarna och om mod och kraft för att anföra och leda kyrkan i denna tid.

Vi ber alla troende att tillsammans med oss hålla en fastedag fredagen den 5 oktober 2018 och en bönedag för kyrkan och påvens böneintentioner söndagen den 7 oktober, rosenkransfesten, och att be om Guds Moders speciella hjälp.

Må fastan och bönen öppna oss för att förnimma smärtan och orätten i världen och för att väcka hunger och törst efter rättfärdighet.

Szczecin den 5 september 2018

Biskop Czeslaw Kozon, Köpenhamn

Kardinal Anders Arborelius, OCD, Stockholm

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg, Oslo och apostolisk administrator av Trondheim  

Biskop Teemu Sippo SCJ, Helsingfors

biskop David Tencer OFMCap, Reykjavik

Biskop prelat Berislav Grgic Tromsö

Biskop Peter Bücher, biskop em, Reykjavik