Hoppa till innehåll

Kyrkorna utlyser gemensam bön för Sverige

Sveriges kristna råd uppmanar idag kyrkor och församlingar att be för den politiska situationen. Låt oss göra det enskilt och gemensamt när vi möts till gudstjänst söndagen den 16 september och fram till dess att regeringssituationen är löst. Låt oss be om ödmjukhet, vishet, kärlek och frid för folkvalda politiker inför kommande samtal och förhandlingar.

Bön efter valet:
Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet. 
Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön. Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här. Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.
Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning.
I Jesu namn.
Amen.
Kyrkoledare i styrelsen för Sveriges kristna råd den 10 september 2018:

Clive Adams, kommendör, Frälsningsarmén
Daniel Alm, föreståndare, Pingst - Fria församlingar i samverkan
Kardinal Anders Arborelius, Stockholms katolska stift
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Joseph Godram, präst, Koptiska kyrkan
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Misha Jaksic, ortodox samordnare
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen
Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska frikyrkan
Gabor Sebestyen, kyrkorådsordförande, Ungersk protestantiska samfundet i Sverige
Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS
Bobby Sjölander, missionsföreståndare, Adventistsamfundet
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 27 medlemskyrkor och 2 observatörer. Hit kommer kyrkorna för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt