Hoppa till innehåll

Stiftet har inrättat ett barnskyddsombud

Den 1 januari börjar Björn Håkonsson som stiftets barnskyddsombud och biskopens delegat i barnskyddsfrågor.

Barnskyddsombudets roll är att bevaka skyddet för barn och ungdomar mot sexuella övergrepp inom kyrkans verksamhet.

Tillsättningen ska garantera att stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp blir känd och praktiskt genomförd i alla sammanhang där aktiviteter med barn och unga förekommer.

Barnskyddsombudets tillsynsfunktion innebär att ombudet kan uppmana enskilda församlingar, missioner, skolor, föreningar m.m. inom stiftets område att lämna uppgifter om hur de verkställer beredskapsplanen i praktiken och kalla dem till möten för överläggningar om deras verksamhet, om anpassningar och om förändringar av pågående verksamhet.

Ombudet erbjuder utbildningar om genomförandet av beredskapsplanen i hela stiftet för personal och volontärer i kyrkans tjänst.

En gång per år kommer barnskyddsombudets arbete att redovisas i en offentlig rapport på stiftets hemsida.