Hoppa till innehåll

Save the date - nordisk pilgrimsresa till Rom Jubelåret 2025

Välkommen att vara med och fira Jubelåret 2025 tillsammans med katoliker från hela Norden!

1–3 februari 2025 i Rom anordnas ett jubelårsprogram för pilgrimer från de nordiska länderna.

Pilgrimerna får möjlighet att fördjupa sin tro och be med den helige Fadern och hela kyrkan om ett förnyat engagemang för sitt personliga vittnesbörd om Jesus Kristus och det heliga Evangeliet.

Pilgrimsprogrammet omfattar besök i de fyra påvliga basilikorna där en Helig port har öppnats för Jubelåret 2025:

  • Peterskyrkan (Basilica di San Pietro)
  • Lateranbasilikan (Basilica di San Giovanni in Laterano)
  • Paulusbasilikan utanför murarna (Basilica di San Paolo fuori le Mura)
  • Basilikan Santa Maria Maggiore

Just nu pågår arbetet med det detaljerade programmet. Målsättningen är att kunna erbjuda gemensamma mässor/gudstjänster i ovanstående basilikor samt i Santa Maria degli Angeli e dei Martiri som är kardinal Arborelius titelkyrka.

I basilikorna får varje pilgrim möjlighet att gå in genom den Heliga porten vilket markerar att man nått målet för sin vallfärd. Varje pilgrim visar vilja till fullständig förnyelse och medvandring med sin lokala kyrka och kyrkan i hela världen. I samband med det finns möjlighet att erhålla avlat.

Programmet anordnas gemensamt av de katolska stiften i Norden. Själva programmet kommer att vara gratis men varje pilgrim måste ombesörja och bekosta sin egen resa till Rom, boende och måltider på plats.

Mer information och fler detaljer kring programmet kommer under hösten.