Hoppa till innehåll

Världsböndagen för kallelser

”Skörden är stor men arbetarna få”, säger Jesus till lärjungarna i Matt 9:37-38. ”Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd”.

På den fjärde påsksöndagen, som även kallas för Den gode Herdens söndag, firar katolska kyrkan Världsböndagen för kallelser. Kyrkan över hela världen behöver många kallelser för att sända ut herdar med den goda nyheten. Även vårt stift har ett stort behov av präst- och diakonkallelser och kallelser till ordenslivet.

  • Stötta kallelser i vårt stift

Känner du själv en kallelse eller känner någon i din familj, församling/vårt stift som du tror är kallad: Besök gärna kallad.se som är vårt stifts webbsida med information om kallelser till stiftspräst.

  • Stötta kallelser i missionsländerna

Stötta kyrkans mission genom en gåva till Missio. Bidraget går till Aposteln Petrus påvliga missionssällskap som utbildar präster och ordensfolk i missionsländerna.

SWISH 900 4680

BG 900-4680.

Märk inbetalningen ”Missio – Aposteln Petrus”.

  • Be ständigt för kallelser, till exempel med påve Franciskus ord:

Vi ber att alla unga,

kallade att leva livet till fullo,

i Marias liv kan finna vägledning att lyssna,

se djupet i urskiljningen,

modet som tron skapar

och engagemanget att tjäna.”

Amen