Hoppa till innehåll

Pater Udo Ostrop SDB har avlidit

Vi har den sorgliga plikten att meddela att pater Udo Ostrop SDB avled natten till den 19 april i Benediktbeuern i Tyskland.

Begravningen kommer att ske fredagen den 26 april i Benediktbeuern, Bayern.

 

 

Pater Udo Ostrop SDB (1937 – 2024) In memoriam

 

 För några dagar sedan nåddes vi av den sorgliga nyheten om Pater Udo Ostrops bortgång. Herren har kallat honom hem till sig. P. Udo föddes den 25 september 1937 i en traditionell katolsk familj i Herford i Nordrhein-Westfalen i Tyskland, växte upp i Münster, inträdde i Salesianorden 25 mars 1961, prästvigdes den 2 juli 1970 i Köln, anlände till Sverige 1971 och har varit verksam som präst och kyrkoherde huvudsakligen i Södertälje fram till den 15 augusti 2008, då han återvände till Tyskland och sin ordenskommunitet. Han avled den 19 april 2024 i Benediktbeuern.

Hans intresse för Norden och inte minst Sverige väcktes till en början genom ungdomsgrupper som var intresserade av att besöka Norden och hjälpa till där behov fanns med praktiska saker så som renoveringar av prästgårdar etc. Efter ett år i Norden återvände han till Tyskland och efter en kortare tids arkitektstudier påbörjade han en prästutbildning hos Salesianerna, kongregationen som särskilt vänder sig till ungdomar. Kort efter sin prästvigning fann han en möjlighet att komma till Sverige år 1971 och till Södertälje. Här fick han sitt första uppdrag. Vid sidan av att vara religionslärare i Tyska skolan var han kaplan vid sin ordensbroder Paul Glogowskis sida och ungdomspräst med särskilt ansvar för fritidsgården intill kyrkan. Någon riktig kyrka fanns ännu inte på plats. Men år 1975 fick den lilla församlingen äntligen byggnadslov och på första adventssöndagen 1975 la biskop Taylor grundstenen till kyrkan, det som kom att bli Sankt Ansgars katolska kyrka. 1979 skickas P. Udo till Göteborg med uppgift att undersöka möjligheten att bilda en församling i Trestadsområdet (Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg) och 1982 upprättas S:t Petri församling i Trollhättan. År 1982 utnämns han till kyrkoherde i Sankt Ansgar i Södertälje som efterträdare till P. Paul Glogowski. Det som kom att ligga honom varmt om hjärtat vad vikten av god trosundervisning för barn och ungdomar. Man satsade på ett helhetsperspektiv där barnundervisningen och föräldragruppen integrerades med varandra.  S:t Ansgars församling ansågs länge vara förebildlig. I föräldragruppen lärde man sig att tala med varandra om tron och hur de kunde förmedla detta till sina barn. Församlingen växte och behov uppstod i de täta invandrarområdena Norsborg och Fittja att grunda en församling. P. Udo lade grunden och år 2012 blev kyrkan i Fittja invigd under namnet Sankt Botvids kyrka.

Som präst och kollega var P. Udo mycket uppskattad för sin pastorala iver, sin klokhet och enkelhet förenat med glädje och humor. Inte att förglömma hans medmänsklighet och öppenhet för människor i nöd. Allt detta har satt djup prägel på församlingen. Hans instrument var inte bara bibeln utan också hammaren och målarpenseln. Ett lite pikant drag var hans intresse för flodhästar alltsedan sin barndom. Till slut uppstod en samling på 200 stycken i alla storlekar och material.

 Det är så vi kommer att minnas honom i tacksamhet.

/f. Mirosław Dudek

 

* * *

 

Sankt Ansgars i Södertälje mångårige kyrkoherde och min medbroder avled, efter att hans hälsa allteftersom försämrats, sent på kvällen den 19 april 2004 hemma i klostret Benediktbeuern i Bayern i en ålder av 86 år. Han var född i 1937 i Herford, Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Hans far inkallades tidigt i militärtjänst och försvann utan att kunna återfinnas, dog troligen någonstans i Sibirien.

Udo trädde in i Salesianerna Don Bosco år 1962 och prästvigdes 1970. Tidigt intresserade han sig för Norden och kom till Sverige, först på semester en gång och sedan för att bygga Kyrkan här. Tre år var han kaplan i Göteborg, därefter efterträdde han p Paul Glogowski som kyrkoherde i Södertälje, där han arbetade intensivt. En god snickare var han också. När det var så dags, församlingen hade svällt i sin norra del, skapade han först kapellförsamlingen i Fittja, som senare blev självständig församling. En period bodde han också där. År 2008 bestämde han sig för att flytta till hemlandet, till Benediktbeuern, en tid till Helenenberg i närheten av Trier, där han var föreståndare för ortens salesianer och där jag besökte honom en gång, senare tillbaka till Bayern.

Längtan efter Sverige och alla sina goda vänner här, blev ibland svår och gjorde att han gärna satte sig i sin välskötta gamla Mercedes, som han var stolt över. Varje gång besökte han mig på hemvägen. En god och initiativrik salesianerpräst har gått ur tiden. Må han vila i Guds frid!

/p. Jan Buczkowski SDB, Nyköping

 

Herre, ge pater Udo Ostrop den eviga vilan, och låt det eviga ljuset lysa för honom. Må han vila i frid!