Hoppa till innehåll

Stort tack för generösa gåvor till kyrkans mission!

Missio tackar för de generösa gåvorna till kyrkans missionsarbete som skänkts av stiftets troende i samband med Epifania och Världsmissionssöndagen. Under 2023 har Missio fått in 398 237 kronor i gåvor, vilket är 21 procent mer än året innan.

· 92 920 kr inkom i samband med utdelningen av välsignelseremsor vid Epifania 2023 (jfr 2022: 70 740 kr)

· 305 317 kr inkom genom kollekt på Världsmissionssöndagen 2023 (jfr 2022: 244 746 kr)

Vi är mycket tacksamma för det varma och innerliga engagemanget för mission bland troende i vårt stift!

Kollekten från Världsmissionssöndagen har överlämnats till Påvliga sällskapet för trons utbredande för att användas i kyrkans evangelisationsarbete i missionsländerna.

Gåvorna som skänkts för välsignelseremsorna har överlämnats till Påvliga sällskapet för barnmission för att användas i projekt där kyrkan hjälper barn i de fattigaste missionsländerna.