Hoppa till innehåll

S:t Gabriels katolska kyrka i Uddevalla invigdes på Annandag påsk

Annandag påsk den 1 april 2024 invigde kardinal Anders Arborelius S:t Gabriel katolska kyrka i Uddevalla. Den byggdes 1962–1963 som en stadsdelskyrka för Svenska kyrkan i Uddevalla och hette då Bleketkyrkan. Den 1 juli 2023 övertog S:t Petri katolska församling i Trollhättan kyrkan.

Mässan firades på vanligt sätt t o m trosbekännelsen. Därefter sjöngs Allhelgonalitanian som följdes av att kardinalen lade in reliker av S:ta Maria Elisabeth Hesselblad, S:t Josemaria Escriva och S:t Rafael Kalinowski under altarskivan. Sedan bad kardinalen den långa och innehållsrika invigningsbönen vars centrala del lyder: "Herre, vi bönfaller dig ödmjukt och ber: gjut i din godhet himmelsk välsignelse över denna kyrka och detta altare, så att detta hus blir en helig plats och bordet alltid berett för Kristi offer." Sedan smorde kardinalen altaret och kyrkans väggar med krisma som följdes av att ett fyrfat med rökelse ställdes på altaret medan kardinalen incenserade altaret och några ministranter incenserade kyrkorummet. Efter att altaret klätts med altarduk och altarljusen tänts följde Eukaristins liturgi på vanligt sätt.

Kyrkoherden för S:t Petri församling, f. Samuel Wambug,  f. Henrik Lindeskog (ansvarig för den pastorala verksamheten i Uddevalla) och nio andra präster koncelebrerade. Musikdirektör Samuel Eriksson var organist och försångare. Diakon Magnus Holmberg, nio ministranter, två lektorer tjänstgjorde. Ca 200 personen deltog i kyrkoinvigningen som tog 2h och 10 min.

Från vänster: f. Samuel Wambugu, kardinalen, d. Magnus Holmberg, f. Henrik Lindeskog