Hoppa till innehåll

F Anders Piltz får medalj av kungen

F Anders Piltz OP har belönats med Hans Majestäts Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band.

F Anders Piltz, som är professor emeritus i latin vid Lunds universitet och fram till sin pensionering var biskopsvikarie för gudstjänstlivet och ordförande i Katolska liturgiska nämnden i Stockholms katolska stift, belönas för ”framstående insatser inom gudstjänstliv, lärdomshistoria och kulturdebatt”.

Medaljen kommer att överlämnas av DDMM Konungen och Drottningen veckan efter nationaldagen vid en ceremoni på Kungliga slottet.

Foto: Mattias Piltz