Hoppa till innehåll

Jungfruvigning skedde den 1 juni i katolska domkyrkan

Lördagen den 1 juni jungfruvigdes Helen Dahlqvist av kardinal Arborelius i S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm.

I den högtidliga vigningsliturgin som firades inom mässans ram lovade Helen Dahlqvist att tjäna Herren och hans kyrka så länge hon lever och att vigas till Jesu Kristi brud. Medan hon låg raklång i koret sjöngs Allhelgonalitanian och man bad att Gud allsmäktig "ville välsigna, helga och viga denna din tjänarinna". Därefter lade hon sina händer mellan kardinalens händer och förnyade sitt kyskhetslöfte. Därpå följde den högtidliga vigningsbönen där kardinalen bl a bad: "Ge därför, Herre, din Andes gåva till Helen. Gör henne klok, åter­hållsam, vis, god, värdig, mild, kysk och fri. Låt henne brinna av kärlek till dig med ett alldeles odelat hjärta. Gör hennes liv berömvärt utan att hon eftersträvar människors beröm. Låt henne förhärliga dig med en helig kropp och en ren själ. Låt henne frukta dig i kärlek och i kärlek tjäna dig. Bli du själv hennes ära, bli hennes glädje, bli kraften i hennes vilja, trösten i hennes sorg. Bli det goda rådet i hennes ovisshet, försvaret när hon lider orätt, tålamodet i prövningarna, rikedomen i hennes brist, födan i hennes fasta, läkedomen i hennes svaghet." Efter vigningsbönen fick den nyvigda jungfrun ta emot slöjan, ringen och en tidegärdsbok. Vigningsliturgin avslutades med att kardinalen högtidligt välsignade den nyvigda jungfrun.