Hoppa till innehåll

Internationella kvinnodagen – så stödjer stiftet fattiga hushåll ledda av kvinnor

Den internationella kvinnodagen, som firas den 8 mars, kom till för att uppmärksamma den utsatta situation som miljoner kvinnor världen över befinner sig i och den bristande jämställdheten som råder mellan kvinnor och män.

Påve Franciskus har uppmärksammat detta och lyft fram den centrala roll kvinnor har spelat i frälsningshistorien och som de fortsätter att ha för att skapa fred i dagens värld. Vi har många exempel på detta i Ukraina, Colombia, Liberia och Sri Lanka.

 

Stiftets stöd till kvinnoledda hushåll

Kvinnor spelar också en mycket viktig roll för att försörja sina familjer, särskilt då männen är frånvarande på grund av krig eller arbete långt borta från familjen. I dessa familjer får kvinnor ensamma ta ansvar för hushållet, ofta med flera barn och äldre föräldrar. Under de senaste åren har Stockholms katolska stift bidragit med ekonomiskt stöd till 1300 kvinnor i sju olika länder. Stödet har varit möjligt tack vare en privat donation på ca en miljon kronor.

Hälften av beloppet har använts till inköp av av basvaror (torrvaror, utrustning för att rena dricksvatten, mediciner etc) men också till hyra och elräkningar. Risken är annars stor att familjen blir vräkt och hamnar på gatan. För de flesta av dessa fattiga kvinnor är det oftast fråga om att överleva från dag till dag.

Den andra halvan av stiftets anslag har kvinnorna använt för att starta olika former av inkomstskapande verksamheter:

  • I norra Tanzania har 600 kvinnor organiserat sig i 14 grupper där de själva har sparat mindre belopp under ett halvår. Därefter har de kunnat ta del av vårt bidrag som använts till att starta exempelvis gatukök, skrädderi, köp av redskap och verktyg för att odla grönsaker och frukt på sina bakgårdar. Det som produceras säljs på den lokala marknaden.
  • I Aleppo i norra Syrien, har ett tiotal kvinnor fått stöd med att återuppta sina affärsverksamheter inom klädindustrin och driva frisörsalonger.
  • Stiftet har också stöttat ett trettiotal funktionsnedsatta kvinnor i Indien att starta enklare gatukiosker men också till yrkesutbildning för att kunna arbeta inom den växande klädindustrin i landet. Detta stöd syftar till ”hjälp-till-självhjälp”.

 

Tanken med stödet

En avsikt med stiftets stöd till dessa kvinnoledda hushåll är att underlätta kvinnornas liv genom tillgång till likvida medel, som kan användas till förnödenheter. En annan avsikt är att skapa förutsättningar för dessa kvinnor att ha utkomstmöjligheter, för att så småningom kunna stå på egna ben.   

I samarbete med våra ordenssystrar, bröder och präster samt lekfolk på olika håll i världen når Stockholms katolska stift många utsatta kvinnor som ensamma fått ta ansvar för familjen. Efter att ha givit en första hjälpande hand, inklusive psykosocialt stöd, och ett ekonomiskt startbidrag, tar kvinnorna därefter själva ansvar för att fortsätta sina inkomstbringande verksamheter. Oftast är det ett första led i en längre process att materiellt och socialt kunna stå på egna ben.

 

Charles Câmara

Stockholm katolska stift