Hoppa till innehåll

Nytt från Veritas: Justitia et Pax-kommissionens historia i Sverige

Efter förra årets succé ”Gud till pris och ära – Stockholms katolska stift i ett nytt millennium” har Veritas förlag kommit ut med ännu en viktig pusselbit i stiftets historia. I veckan lanseras  ”Att fråga varför - Justitia et Pax-kommissionens historia i Sverige” av syster Madeleine Fredell OP, som i mer än tre decennier var huvudansvarig för kommissionens arbete i vårt stift.

Boken, som bjuder på en omfattande beskrivning av katolska kyrkans arbete för fred och rättvisa, har försetts med ett förord av kardinal Anders Arborelius. ”Vi är kallade att vara ljus och salt i världen”, skriver han och påpekar att kyrkan just nu ”mer än någonsin behöver denna profetiska nådegåva och våra insatser för att göra evangeliets röst hörd i en värld där rättvisa och fred ofta hotas och ibland saknas helt och hållet.”

Justitia et Pax har sedan Andra Vatikankonciliet (1962–1965) varit en viktig aktör i det katolska freds- och rättvisearbetet. I Sverige bildades kommissionen av biskop Hubertus Brandenburg 1987 och syster Madeleine Fredell fick hans uppdrag att leda den. Det gjorde hon fram till sin pensionering 2020. I boken redovisar hon för svenska Justitia et Pax’ nationella och internationella arbete.

”Att fråga varför” kostar 295 kr och finns att köpa via Veritas förlags hemsida.

I början av 2023 återstartades Justitia et Pax-kommissionen i Stockholms katolska stift, nu i en förnyad skepnad. Precis som tidigare är kommissionens uppgift att vara stiftets organ för kyrkans arbete med freds- och rättvisefrågor, men man vill också sprida kunskapen om den katolska socialläran och sambandet mellan vår tro och vårt ansvar för omvärlden. Information om Justitia et Pax finns här.