Hoppa till innehåll

Laudato Si'-veckan 2024

Låt oss vara ”Frön av hopp” i vår värld

Idag, på pingstdagen den 19 maj, inleds den årliga Laudato Si’-veckan och avslutas på den Heliga Trefaldighetsdagen 26 maj. Detta återkommande firande har ägt rum sedan påven Franciskus social- och miljöencyklikan Laudato Si’ (Lovad vare du) publicerades 2015. En särskild avsikt med denna vecka är att vi får tillfälle till att begrunda över vårt gemensamma ansvar för varandra och för hela skapelsen, att lyssna till både ”jordens rop och de fattigas rop” (Laudato Si’, no. 49) för att därefter agera för det gemensamma bästa.

I år lockar temat för Laudato Si’-veckan ”Frön av hopp” oss alla att vara dessa frön av hopp i våra liv och i vår värld, rotade i tro och kärlek. Vi inbjuds till att samlas som en gemenskap för att reflektera och vårda frön av hopp för vår ”lidande planet” såsom påven Fransiskus uttryckt det i sin apostoliska exhortation ”Laudate Deum – om klimatkrisen” publicerad i oktober 2023.  I uppmaningen påminner påven oss om hur brådskande Laudato Si-budskapet är och behovet av personlig och strukturell omvändelse – en uppriktig ekologisk omvändelse – mitt i vår klimatkris. Den helige fadern anser att var och en av oss kan göra en skillnad och bidra till att bygga en mer hållbar framtid för jordens alla varelser. Tillsammans kan vi bygga en värld där harmoni mellan mänsklighet och natur blir en påtaglig verklighet.

Ett steg i denna riktning mot ekologisk omvändelse kan tas redan på pingstdagen, uppmanar de kristna arrangörerna av Laudato Si’-veckan: ”Fira denna fest i naturen, åkalla den helige Ande för att vägleda dig och erfara den gudomliga närvaron i varje element av skapelsen. Gå med i detta firande och upptäck hur varje liten gest kan vara ett frö av hopp för vår planet.”

Mer information om Laudato Si’-veckan finns på flera språk här.

Charles Câmara

Medarbetare på biskopsämbetet