Hoppa till innehåll

Förbön för bortglömda krig i Sudan och andra länder

De pågående krigen i Ukraina och i Gaza är fruktansvärda och behöver uppmärksammas av omvärlden för att trycka på parterna att finna fredliga lösningar. Samtidigt får vi inte glömma att det just nu pågår ett femtiotal väpnade konflikter och krig på olika håll i världen. Några exempel på sådana är i Sudan, Myanmar, Haiti och Ecuador – något som påven Franciskus har uppmärksammat i olika sammanhang.

Tyvärr har de flesta av dessa konflikter nästintill blivit bortglömda. Dock får vi komma ihåg att också i dessa situationer skadas och dödas tusentals barn, kvinnor, män, äldre och funktionshindrade. Människor blir fysiskt lemlästade och psykiskt traumatiserade. Miljoner människor har blivit hemlösa och är på flykt. Också naturen far illa av krigens inverkan.

Bland de många bortglömda väpnade konflikter och krig som pågår vill vi uppmärksamma åtminstone en: inbördeskriget i Sudan. Det har gått ett år sedan striderna utbröts mellan Sudans väpnade styrkor (SAF) och paramilitären Rapid Support Forces (RSF) i huvudstaden Khartoum, vilket utlöste en våldscykel som har spridit sig långt utanför staden. Tiotusentals människor har dödats sedan dess och åtta miljoner har tvingats fly från sina hem. Nästan 18 miljoner sudaneser möter nu akut hungersnöd. FN mobiliserar för att genomföra humanitära och fredsskapande insatser.

I sin Angelusbön 18 februari bad påven Franciskus för folket i Sudan och för ett slut på kriget. Vid det tillfället påminde påven om att konflikten i Sudan har lett till en allvarlig humanitär situation och vädjade: ”Jag ber återigen de stridande parterna att stoppa detta krig, som orsakar så mycket skada för folket och landets framtid. Låt oss be att vägar till fred snart hittas för att bygga framtiden för älskade Sudan. ”

Kristendomen har funnits i Sudan sedan de första århundradena. Kristna idag utgör cirka 6% av befolkningen fördelade på ett tjugotal samfund. Katolska kyrkan i Sudan etablerades i mitten på 1800-talet. Sudan bildar ett enda kyrkligt område, bestående av ett ärkestift i huvudstaden Khartoum och ett stift i staden El Obeid. Idag finns cirka 1,2 miljoner katoliker i landet, motsvarar cirka 3 % av den totala befolkningen, varav majoriteten är Sunnimuslimer.

Sedan inbördeskriget började för ett år sedan har Stockholms katolska stift stöttat en katolsk församling i Khartoum med nödhjälp (mat, vatten och mediciner). Idag har situationen förvärrats och flertal av de utländska missionärerna har tvingats att lämna landet. Dock fortsätter de sudanesiska prästerna och systrarna med att hjälpa de drabbade, som ber om omvärldens hjälp och förböner för att få slut på detta lidande.

Här finns förslag på förböner till söndagens mässor.

Charles Câmara

Stockholm katolska stift 

 

Foto från katolska kyrkan i Sudan