Hoppa till innehåll

Barn och ungdomar i stiftet inbjuds att delta i Adventsinsamlingen 2022

Varje år, med start första söndagen i advent, anordnar Stockholms katolska stift och Caritas en adventsinsamling till förmån för utsatta och behövande i ett utvecklingsland. I år anordnas insamlingen till förmån för barns och ungdomars skolgång och utbildning i ett av världens allra fattigaste och sämst utvecklade länder: Haiti.

För andra året i rad bjuder vi in barn och ungdomar i vårt stift att engagera sig i insamlingen genom konkreta aktiviteter. Tanken är att de genom en enkel insats ska få tillfälle att hjälpa sina systrar och bröder i nöd. Att lära sig att leva sin tro genom konkreta barmhärtighetshandlingar är en viktig del i den katolska katekesen och i en katolsk fostran.

Förhoppningen är att även kateketer, ungdomsledare och föräldrar engagerar sig och hjälper barnen och ungdomarna med aktiviteterna, i de fall där det behövs.

Man kan samla in pengar på många olika sätt. Tips och information om hur man förmedlar de insamlade gåvorna till Caritas Sverige finns på Caritas hemsida Vi hjälper Haiti! - Caritas