Hoppa till innehåll

Pressträff på Mötesplats Caritas om situationen i Ukraina

Idag hölls en pressträff på Mötesplats Caritas i Stockholm om den humanitära situationen i Ukraina. Företrädare för Caritas Ukraina, Caritas Europa och Caritas Sverige gav en aktuell lägesbild gällande den humanitära situationen i krigets Ukraina.

Tetiana Stavnychy, ordförande för Caritas Ukraine, deltog via länk från Kiev där gryningsattacker ägde rum så sent som i morse. Hon hade kommit upp från skyddsrummet och berättade om hur hon nu försökte få kontakt med sina kollegor. Tetiana betonade att förutom de uppenbara fysiska behoven efter all förstörelse som kriget har fört med sig har människorna enormt stora psykiska skador. Vänlighet, omtanke och att bara vara medmänniska är viktigt. Hon berättade vidare att läget är betydligt sämre nu än i somras med anledning av de intensifierade attackerna på infrastrukturen och att alla är mycket oroliga för vintern.

F Vyacheslav Grynevych, direktor för Caritas Spes i Ukraina berättade även han om det psykiska lidandet i vardagen, om mardrömmar och sömnsvårigheter som människor lider av även efter att de har räddats. Han förmedlade också hur Caritas arbetar med funktionshindrade barn, äldre och överhuvudtaget människor med särskilda behov som drabbas extra hårt av kriget. Han vädjade till omvärlden om att vi skulle komma ihåg människorna i Ukraina och inte glömma att det de slåss för är frihet, värdighet och demokrati. Sådant som även de borde kunna ta för givet.

Maria Nyman Willems, generalsekretare för Caritas Europa, betonade också hon vikten av att vi alla fortsätter komma ihåg det här kriget. Det finns en krigströtthet samtidigt som det behövs mer resurser än någonsin eftersom halva den ukrainska befolkningen är i behov av hjälp.

George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige, gav en inblick i den stora utsattheten som de ukrainska flyktingarna i Sverige befinner sig i där svårigheterna med att få lära sig svenska är ett grundläggande problem. Utan svenska kan de inte få kvalificerade jobb och den ekonomiska utsattheten tvingar dem att anta vilket jobberbjudande som helst vilket leder till att de utnyttjas som billig arbetskraft.

Maria Nyman, f Vyacheslav Grynevych, George Joseph och Anna Sandberg lyssnar på Tetiana Stavnychy som via Zoom berättar om läget i Kiev.