Hoppa till innehåll

Fas två av den synodala processen

I dagarna publicerade Generalsekretariatet för biskopssynoden arbetsunderlaget för nästa fas i processen; "Instrumentum laboris nr 1".

Arbetsunderlaget bygger på alla de skriftliga svar från den första synodala fasen som har skickats in från världens biskopskonferenser, orientalisk-katolska kyrkor, dikasterier samt ordnar och rörelser.

Dokumentet, som också kallas för "Working Document for the Continental Stage" (DCS) finns för att läsa på engelska här.

DCS finns för nerladdning på en rad andra språk här.

DCS ska användas som grund för den andra fasen av den synodala processen: diskussionerna per kontinent då biskopskonferenserna samt utvalda representanter för stiften på varje kontinent möts. För Europas del arrangeras ett möte i Prag 5-12 februari. Från vårt stift kommer kontaktgruppen för den synodala processen att medverka via länk.

Resultatet av dessa möten sammanfattas i ett dokument per kontinent som ska vara klart i slutet av mars. Därefter inleder generalsekretariatet arbetet med att sammanställa det slutliga arbetsdokumentet som ska användas på Biskopssynoden om synodalitet i oktober 2023 samt oktober 2024.

All information om processen samt alla dokument som hittills har publicerats finns under "Biskopssynoden 2023" med underrubriker här på stiftets hemsida.