Hoppa till innehåll

Påve emeritus Benedikt XVI har avlidit

Påve emeritus Benedikt XVI 1927-2022

Den förre påven Benedikt XVI har avlidit meddelar Vatikanen.

Katolska kyrkans biskop i Sverige, kardinal Anders Arborelius, är tagen av beskedet:

- Vår kyrkas tidigare andlige ledare har gått bort. Det väcker förstämning hos oss alla. Påve Benedikt kommer att gå till historien som den påve som avsade sig påveämbetet och trädde tillbaka. Just denna ödmjukhet var så typisk för honom. Varje gång jag fick förmånen att möta honom slog det mig att jag sällan mött en så ödmjuk och saktmodig människa. Hans värme och stilla utstrålning gjorde honom respekterad bland katolikerna.

”Wir kennen schon einander”, sade han en gång med sitt försynta leende vid ett möte. Vid ett Ad-Liminabesök hade han slagit upp en gammal sliten skolatlas med den svenska kartan, när vi skulle tala om kyrkan i Sverige. Sällan har en påve blivit så missförstådd och misstolkad av media som Benedikt, som ofta beskrevs som hänsynslös och okänslig. Samtidigt var han en av vår samtids intellektuellt mest öppna och djupsinniga teologer. Inte minst i sina Jesus-böcker har han på ett unikt sätt betonat hur djupa rötter kristendomen har i Israels tro. Vi sörjer påven Benedikt och minns honom med stor tacksamhet.

Kardinalen uppmanar alla katoliker att be för den bortgångne påven och att i hans livsgärning söka inspiration att fördjupa sin egen tro och Gudsrelation.

 

Requiemmässa

De katolska församlingarna hålls öppna i möjligaste mån och requiemmässor för Benedikt XVI firas under de kommande dagarna.

Kardinal Anders Arborelius kommer att fira requiemmässa i katolska domkyrkan tisdagen den 3 januari kl. 17:00.