Hoppa till innehåll

Stiftets sammanfattning av synodsvaren

Den första fasen av den synodala processen innebar att diskutera, reflektera över och besvara frågeställningarna från Vatikanen.

Alla i vårt stift har varit inbjudna att medverka och skicka in skriftliga svar. Dessa har sedan sammanfattats till ett dokument på tio sidor som nu är insänt till den Nordiska biskopskonferensen (NBK).

NBK:s nästa steg blir att foga samman svaren från de nordiska länderna till ett dokument och skicka det vidare till generalsekretariatet för synoden i Rom.

Läs mer om processen och stiftets sammanfattning här.