Hoppa till innehåll

Nu startar Adventsinsamlingen 2022

Första söndagen i advent startar stiftets Adventsinsamling 2022. Den anordnas till stöd för barns och ungdomars skolgång och utbildning i Haiti.

Haiti är ett av de fattigaste och sämst utvecklade länderna i världen. 65 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen och det mesta är allvarligt eftersatt. Landet lider av svåra ekonomiska problem och politisk instabilitet. Återkommande naturkatastrofer förvärrar läget ytterligare. De massiva jordbävningarna 2010 och 2021 har lämnat en förödelse som man fortfarande inte har hämtat sig ifrån.

Allt detta gör att barnen i Haiti har det mycket svårt. De flesta lider av undernäring. Bara hälften av de haitiska barnen går i grundskolan och kvaliteten på den undervisning som finns är låg, då få lärare har lärarutbildning.

Stockholms katolska stift har sedan många år ett samarbete med det katolska stiftet i Port-au-Prince och har stöttat stiftets och det lokala Caritas satsningar på barns skolgång och återuppbyggnad efter jordbävningarna. 2019 besökte biskop Anders Arborelius Port-au-Prince där han träffade barn och ungdomar som med hjälp av bidrag från Sverige fått en ny skola.

Utbildning är själva nyckeln till utveckling. Genom Adventsinsamlingen 2022 vill vi fortsätta att hjälpa våra unga haitiska systrar och bröder till en bättre framtid.

Hjälp oss att hjälpa dem genom att ge en gåva:

  • Bankgiro 900-4789
  • Swish 900 4789

Märk din gåva Advent 2022.

Stort tack!