Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius om Mariakyrkan i Värnamo

Svenska kyrkan i Värnamo har nyligen tagit ett historiskt beslut att sälja en av sina kyrkor, Mariakyrkan, till den katolska Marie Födelses församling i samma stad. Vi känner stor tacksamhet för denna sant ekumeniska inställning.

Vi vet att det för en del medlemmar i Svenska kyrkan kan vara smärtsamt att denna kyrka avyttras. Sedan många år har vår trångbodda församling sökt efter möjlighet att hitta en kyrka som motsvarar det pastorala behovet.

Samtidigt har den stora kroatiska missionen i många år fått låna Johanneskyrkan för sina gudstjänster. Vi katoliker i Sverige får på mer än etthundra platser möjlighet att fira våra gudstjänster i Svenska kyrkans kyrkor. Det är verkligen ett vackert exempel på ekumenisk gästfrihet.

Därför vill vi också erbjuda de medlemmar från Svenska kyrkan i Värnamo som vill fortsätta att fira gudstjänst i Mariakyrkan denna möjlighet. Det är vår önskan och bön att denna kyrka vigd till Jungfru Maria skall vara ett tecken på ekumenisk vänskap och gemenskap.

Kardinal Anders Arborelius OCD

Biskop i Stockholms katolska stift