Hoppa till innehåll

Söndagen den 13 november är det "Världsdagen för de fattiga"

På söndag uppmärksammar katolska kyrkan "Världsdagen för de fattiga". I sitt budskap för dagen uppmanar påven Franciskus alla kristna till större solidaritet och ansvar för de fattiga i samhället och betonar vikten av att omsätta vår tro i praktiken genom personligt engagemang som inte kan delegeras till andra.

Budskapet tar avstamp i 2 Kor 8:9 ”Han som var rik blev fattig för er skull”. Så här skriver påven bland annat:

”Det handlar inte, som man så ofta gör, om att närma sig de fattiga med en "välfärdsmentalitet", utan om att se till att ingen människa saknar det nödvändiga. Det är inte aktivism som räddar din nästa, utan den uppriktiga och generösa oro som gör att vi närmar oss en fattig person som en bror eller syster, som hjälper mig att skaka av mig den lättja och likgiltighet som jag själv fallit offer för.

Följaktligen "kan ingen säga att de inte kan vara nära de fattiga därför att deras egen livsstil kräver mer uppmärksamhet på andra områden. Det är en ursäkt som ofta höra i akademiska kretsar, bland affärsfolk, i arbetslivet och även i kyrkliga sammanhang. Även om det är helt sant att lekfolkets huvudsakliga kallelse och mission är att de jordiska realiteterna och all mänsklig aktivitet förvandlas av evangeliet, så får ingen av oss tro att vi undantas från omsorgen om de fattiga och från social rättvisa: Andlig omvändelse, en stark kärlek till Gud och medmänniskan, iver för rättvisa och fred, de fattigas och fattigdomens betydelse i evangeliet förväntas av alla.”

Hela påvens budskap finns att läsa på en rad olika språk här.