Hoppa till innehåll

Tack för alla bidrag till den synodala processen!

Den 15 maj var sista dagen för att skicka in sammanfattningar från församlingsmöten och svaren på frågeställningarna i den synodala processen. Varmt tack till alla som har bidragit med kloka tankar, förslag och reflektioner! Vi vill också rikta ett särskilt tack till pastoralråden som har varit navet för genomförandet av den här fasen.

Nu tar kontaktgruppens arbete vid med att läsa alla svar och göra den sammanställning av materialet till ett dokument på tio sidor som ska sändas in till Nordiska Biskopskonferensen den 15 augusti. Dokumentet kommer även att publiceras här på hemsidan.

Vill man veta vad en specifik församling har svarat ska man ta kontakt med den församlingen.

 

Hur många har svarat?

Så här fördelar sig de bidrag vi har fått in:

  • Församlingar: 31 svar (från 30 st församlingar samt en kapellförsamling)
  • Missioner: 1 svar
  • Enskilda individer: 19 svar
  • Ordnar: 3 svar
  • Rörelser och grupper: 4 svar

Tillsammans med de 8 svar från stiftsorganen som kom in redan i höstas har kontaktgruppen nu totalt 66 svar att gå igenom.

 

Kan man fortfarande skicka in svar?

De som ville men inte hann genomföra församlingsmöten kan fortfarande arrangera samtalskvällar och skicka in sina resultat till synod@katolskakyrkan.se.

De svar som kommer in framöver kommer dock tyvärr inte att kunna inkluderas i dokumentet till NBK i augusti. Däremot är de "försenade" svaren fortfarande viktiga bidrag till det arbete som stiftet måste utföra framöver för att följa upp de åsikter, tankar och förslag som har kommit fram i den synodala processen.

Läs gärna mer om hur den synodala processen fortsätter här.