Hoppa till innehåll

Nytt från Veritas: "Katolska läroår. Uppsala – Paris – Rom" av Gunnel Vallquist

GUNNEL VALLQUIST (1918–2016) var författare, översättare och ledamot av Svenska
Akademien. Hennes författarskap präglades av teologiska, religiösa, kyrkliga
angelägenheter och hon var en oförtröttad röst i kampen mot okunnighet och florerande
fördomar om den katolska kyrkan och hennes lära i en svensk kontext.
På Marie Bebådelsedag den 25 mars 1939 konverterade den då drygt 20-åriga Gunnel
Vallquist till den katolska kyrkan. I boken blir det tydligt att det för henne inte var slutet på
en resa, utan början – en ”utbildning till katolik” såväl som ett ”bildningsarbete” – vilken
kom att prägla hela hennes långa och händelserika liv.
Här får vi följa Gunnel Vallquist under dryga tjugo år, vilka mer än andra formade och
utmanade henne som katolik. Andra Vatikankonciliet (1962–1965) och dess reformarbete
kom att utmana henne på nytt. Här möter en del konflikter och personliga besvikelser,
men det är ändå hoppet och hoppfullheten om hela den katolska kyrkan som genomsyrar
framställningen

 

 

I år är det 50 år sedan Andra Vatikankonciliet inleddes. Gunnel Vallquists "Katolska läroår"
beskriver upptakten inför konciliet på både ett personligt och generellt, kyrkligt plan.

 

Dels pga Andra Vatikankonciliets 50-årsjubileum jämte den
synodala processen och relationerna mellan kyrkans ledning/ämbetsbärare och lekfolket,
dels en nyutkommer bok av Alva Dahl om Gunnel Vallquist (

 

? Den riktar sig till alla intresserade, kanske särskilt till alla som
redan känner till eller bättre vill lära känna den katolska kyrkans omvälvande utveckling
under 1900-talet; kanske är den särskilt intressant för den som funderar på eller har
bestämt sig för att konvertera och till den som nyligen blivit upptagen i kyrkans fulla
gemenskap.