Hoppa till innehåll

Bön att användas under pingstnovenan fyller tio år!

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande,

och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.

Ge oss ljus, ledning och inspiration

så att vi ser, förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja

och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.

Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.

Denna bön - som skrevs av f. Björn Göransson - började bes i Sveriges kristna råd, till Kristi Himmelfärdsdag år 2013. I år fyller den alltså tio år!

Bönen är formulerad med inspiration från klassiska katolska böner. Den har spritts ekumeniskt över Sverige och bes nu inför pingst av ett stort antal kristna från olika samfund.

Under de nio dagarna mellan Kristi himmelsfärd och pingst brukar man hålla särskilda böner till den helige Ande. Förebilden till denna sed är apostlarnas och Jesu moders uthålliga bön i Jerusalem i väntan på Anden, Faderns utlovade gåva (jfr Apg 1:4-14). En sådan novena eller niodagarsbön är också en lämplig förberedelse när man skall ta emot konfirmationens sakrament.

På Sveriges kristna råds hemsida kan man ladda ner pdf-filer med bönekort på svenska, engelska, tyska, spanska, franska, italienska, arabiska, slovakiska, kroatiska, kirundi, polska och filippinska.