Hoppa till innehåll

Kateketisk kongress ”Ni är världens ljus”

Stockholms katolska stifts kateketer välkomnas till ”Ni är världens ljus” – kateketisk kongress 22 - 24 september 2023.

Katolska pedagogiska nämnden och Studieförbundet Bilda bjuder in till kongressen vars tema ”Ni är världens ljus” har valts av kardinal Arborelius.

Vägledande under kongressen blir det nya "Direktorium för katekes" med fokus på katekesens mål och dess uppgifter. Kongressen bjuder på intressanta föredrag, workshops, gemenskap och inspiration för alla som brinner för att sprida tron. Kongressen handlar i grunden om evangelisation och vänder sig till präster, diakoner, kateketer och ungdomsledare.

Anmälan kommer att kunna göras 23 mars-24 april. Mer information finns på KPN:s hemsida.

Bilden föreställer kongressens ikon som visar hur Jesus tvättar fötterna på den förvånade Petrus. Så som Kristus har tjänat oss ska vi tjäna andra. Ikonen, som specialgjorts för kongressen av Kristoffer Lignell, ska visa att barmhärtighetsgärningar är en central del av katekesen:  ”Att utöva barmhärtighet är redan i sig autentisk katekes; den är katekes omsatt i handling” (Direktorium för katekes §51).