Hoppa till innehåll

Världsdagen för de fattiga

Världsdagen för de fattiga instiftades av påve Franciskus för sju år sedan och varje år sedan dess har dagen givits ett tema för att uppmärksamma olika aspekter av fattigdom.

I år uppmärksammar påven det ansvar kristna och alla av god vilja har gentemot de fattiga genom temat Vänd dig aldrig bort från den fattige (Tob 4:7).

Påve Franciskus är bekymrad över att trots den materiella rikedomen i världen finns väldigt många fattiga bland oss. Nästan hälften av världens befolkning lever för närvarande på knappa 25 kronor per dag. Samtidigt är vårt engagemang att råda bot på fattigdomen inte tillräckligt. Vi tycks vara mer bekymrade över hur vi ska behålla eller öka våra egna privilegier än om hur vi ska bekämpa fattigdomen. Påven skriver att ”vi lever i tider som inte är särskilt känsliga för de fattigas behov. Trycket att anta en välbärgad livsstil ökar, medan rösterna från dem som lever i fattigdom tenderar att förbli ohörda.” De välbärgade tycks inte vilja höra de fattigas rop och inte heller jordens rop – båda röster är sammanflätade – därför att människan inte längre lyssnar till Guds röst.

Men det här håller inte, anser Franciskus, för ett sådant förhållningssätt avleder den kristne från Gud, som värnar om de fattiga och vill att människorna ser efter varandra, såsom Gud ser efter oss, för ”…när vi möter en fattig person får vi inte vända oss bort, för det skulle hindra oss från att möta Herren Jesu ansikte.”

I sitt budskap lyfter påven också fram liknelsen om den barmhärtige samariten (Luk 10:25-37). Den är ”inte bara en berättelse från det förflutna; den fortsätter att utmana var och en av oss här och nu i våra dagliga liv. Det är lätt att överlåta välgörenhet till andra, men varje kristens kall är att bli personligen involverad.”

Den helige Fadern uppmanar var och en av oss, utifrån våra förutsättningar, men särskilt de som har ekonomisk och politisk makt, att uppriktigt bekämpa all form av fattigdom, så att alla kan äta sig mätta, ha tak över huvudet och möjligheter att försörja sig själva, samt leva i harmoni med varandra – med hela skapelsen.

 

Budskap och förböner

Hela påvens budskap på en rad olika språk finns att ladda ner här.

Förböner på svenska för Världsdagen för de fattiga finns att ladda ner här.

 

Charles Câmara

Medarbetare på biskopsämbetet