Hoppa till innehåll

Nytt från Veritas: "Biskopen och kristen enhet"

"Biskopen och kristen enhet: ett ekumeniskt vademecum" finns nu i svensk översättning.

Handboken är utgiven av "Dikasteriet för främjandet av de kristnas enhet". Den ger riktlinjer för den ekumeniska dialogen och betonar att ekumeniken inte valfri utan en plikt för alla katoliker. Boken riktar sig huvudsakligen till biskopar, men är även en viktig guide för alla katoliker, såväl präster och ordensfolk som lekfolk.

"Biskopen och kristen enhet" kostar 175 kr och kan beställas via Veritas förlag.