Hoppa till innehåll

Fas två av den synodala processen: möte i Prag 5-12 februari

Den världsvida synodala processen befinner sig nu i den andra fasen; diskussionerna per kontinent, som för Europas del hålls i Prag 5-12 februari. Då möts delegater från alla de europeiska biskopskonferenserna och från NBK deltar tre personer. Ett antal gäster har fått möjlighet att följa mötet via länk och på detta sätt medverkar kontaktgruppen för den synodala processen. 

 

MATERIAL

När biskopskonferenserna möts i Prag har de "Working Document for the Continental Stage (DSC)" som diskussionsunderlag. Detta underlag bygger på alla de skriftliga svar från den första synodala fasen som har skickats in från världens biskopskonferenser, orientalisk-katolska kyrkor, dikasterier samt ordnar och rörelser. DCS finns för nerladdning på en rad språk här.

Alla biskopskonferenser har förberett skriftlig respons på innehållet i DCS. Här kan man läsa NBK:s respons som också kommer att läsas upp under mötet i Prag. 

 

HEMSIDAN FÖR PRAG 2023

All information om mötet i Prag finns samlad på en webbsida framtagen endast för detta evenemang.  

NÄSTA STEG

Resultatet av mötet i Prag kommer att sammanfattas i ett dokument som ska vara klart i slutet av mars. Detsamma gäller mötena på övriga kontinenter. Med dessa underlag som grund kommer generalsekretariatet att sammanställa det slutliga arbetsdokumentet som ska användas på Biskopssynoden om synodalitet i oktober 2023 samt oktober 2024.

All information om processen samt alla dokument som hittills har publicerats finns under "Biskopssynoden 2023" med underrubriker här på stiftets hemsida.