Hoppa till innehåll

Sveriges kyrkor ber om ett slut på kriget - uppmanar till särskild bön på söndag

Den 24 februari 2023, på årsdagen av Rysslands invasion i Ukraina, möttes Sveriges kyrkor till styrelsemöte inom Sveriges kristna råd och har formulerat ett gemensamt uttalande:

"På denna sorgens dag vill vi uttrycka vårt fortsatta stöd till Ukrainas folk, påminna om vad vi som kyrkor aldrig kan göra avkall på – nämligen att krig är emot Guds vilja och att kyrkor aldrig kan rättfärdiga angreppskrig.

Vi vill uppmuntra till fortsatt bön för en rättvis fred. Vi behöver själva, tillsammans med andra, fortsätta engagera oss för människor på flykt. Vi ska fortsätta våra språkcaféer, barn- och ungdomssamlingar, nödhjälp med mera. Vi behöver också som samhälle säkra drägliga livsvillkor för flyktingar som kommer till Sverige."

Styrelsen uppmanar också till bön, till exempel i landets kyrkor kommande söndag:

Treenige Gud, vi kommer till dig i bön. Du som är skapare, förlossare och befriare av allt liv. Du som har makt att göra under. Vi ber för alla som lider under det fasansfulla kriget i Ukraina. Vi ber om ett slut på kriget och en rättvis fred.

Förbarma dig över alla som sörjer, alla som har förlorat allt.
Vi ber för vårt eget land. För människor som är på flykt här. Hjälp oss att vara välkomnande och göra det vi kan.

Himmelske Fader, hjälp oss, alla dina barn, från jordens alla hörn, att leva tillsammans i gemenskap, fred, kärlek och respekt. Jesus Kristus, du som är hela världens ljus och hopp. Visa oss din väg. Hjälp oss att gå den, följa dig till människor och platser där vi behövs som mest. Hjälp oss att gestalta din kärlek, visa på tillit och förmedla hopp.
Heliga Ande, kom till världens ledare, till oss alla, upplys med din vishet. Visa oss din väg.

Vi ber så, i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Foto: Kathrine Hanlon