Hoppa till innehåll

Kyrka–Polis i samverkan: grundkurs för präster och diakoner i april 2024

Polismyndigheten utbildar, tillsammans med bl. a. Stockholms katolska stift, präster och diakoner för att samverka med Polisen vid svåra händelser, samtalsstöd till polisanställda, meddelande av dödsbud och annan verksamhet.

Utbildningen ges i form av av en kurs som är uppdelad i två perioder.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna känna till polisens organisation, regelverk, arbetsmetoder och arbetsvillkor, samt förutsättningarna för medverkan i polisens arbetsuppgifter.

 

Under 2024 erbjuds kursen i två perioder med mellanliggande praktik nära hemorten:

  • Kursperiod 1: 8-10 (11) april 2024
    Plats: Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna.
    Praktik under 5 dagar.
  • Kursperiod 2: 14-16 oktober 2024
    Plats: Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna.

Polismyndigheten står för kurs- och internatkostnader. Kostnaden för församlingen utgörs av eventuella resekostnader.

 

Behörig sökande
Diakon/präst som innehar tjänst och som utöver sin grundutbildning genomgått dokumenterad vidareutbildning i själavård, eller har väldokumenterad erfarenhet. Preliminärt antagna kommer att säkerhetsklassas av Polismyndigheten. Vid godkänd säkerhetsklassning antas den sökande till utbildningen. Det förutsätts att sökanden efter genomförd utbildning ges utrymme i sin tjänst för samverkan med Polismyndigheten.

 

Ansökningshandlingar

Ladda ner ansökningshandlingar här. Ansökan skall vara inne senast 1 november 2023. 

 

För mer information välkommen att kontakta:

F Sebastian Torvald Jansson: sebastian.torvald.jansson@katolskakyrkan.se