Hoppa till innehåll

Nu inför Stockholms katolska stift en visselblåsarfunktion

Nu inför Stockholms katolska stift sin tjänst för visselblåsning. Visselblåsarfunktionen ger möjlighet att på ett enkelt sätt rapportera missförhållanden och det kan även ske anonymt.

 

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?

Rapporteringssystemet för visselblåsning kan användas av både anställda och andra personer (som exempelvis volontärer, medlemmar, praktikanter och konsulter) som misstänker ett missförhållande.

 

Vad menas med missförhållanden?

Med missförhållanden menas lagbrott och kriminella handlingar såsom korruption, stöld, förskingring, anlitande av svart arbetskraft, dataintrång, diskriminering, miljöbrott, sexuella övergrepp mm. Missförhållandet måste ha ett allmänintresse.

 

Vad menas med allmänintresse?

Med allmänintresse menas att det ska finnas ett samhällsintresse av att missförhållanden rättas till.

 

Kan en visselblåsare vara anonym?

Ja man kan vara anonym när man anmäler ett missförhållande.

 

Vem är det som tar emot en visselblåsning och granskar den?

Vi har anlitat Qnister; ett oberoende företag som tar emot visselblåsningen och gör den inledande granskningen. Qnister granskar anmälan och avgör om det är en visselblåsning eller inte.

 

Hur fungerar en visselblåsning i praktiken i Stockholms katolska stift?

  • Visselblåsningen görs via länken "VISSELBLÅSNING" till det externa företaget Qnister. Länken ligger längst ner på stiftets hemsida (se bild nedan).
  • Qnister granskar anmälan och avgör om det är en visselblåsning eller inte. Om det inte handlar om ett visselblåsarärende får anmälaren ett svar om det inom sju dagar.
  • Om det är en visselblåsning vidarebefordras ärendet till stiftets två interna granskare. De initierar en utredning som bereds tillsammans med två externa jurister.
  • Qnister ser till att anmälaren kan logga in och se hur ärendet hanteras.
  • Anmälan utreds och besvaras av stiftet inom 90 dagar.