Hoppa till innehåll

24 mars - missionärsmartyrernas dag

Den 24 mars är dagen av bön och fasta till minne av kyrkans missionärsmartyrer, de män och kvinnor, lekmän, präster och ordensfolk, som vigde sitt liv åt mission och miste det när de vittnade om och förkunnade evangeliet.

Dagen instiftades 1993, efter att den unga missionsrörelsen i Italien (i dag Missio Giovani) önskat en särskild dag tillägnad missionärer som dött på sin post.

Man valde den 24 mars, årsdagen för mordet på den numera helgonförklarade salvadoranske biskopen Oscar Romero. Sedan dess har dagen blivit en viktig årlig händelse för hela missionärsvärlden och för den universella kyrkan.

Be gärna rosenkransen för kyrkans missionärer i dag. Och läs om Missio Sverige, som är en del av Missio Nordica och de Påvliga missionssällskapen (Pontifical Mission Societies), som på uppdrag av påven arbetar med att stödja kyrkans mission i länder och territorier där kyrkan håller på att byggas upp, vilka ofta de allra fattigaste länderna i världen.