Hoppa till innehåll

Deklarationen Fiducia Supplicans

Dikasteriet för trosläran har publicerat dokumentet Fiducia Supplicans där man ger katolska präster möjligheten att, under vissa omständigheter, välsigna personer som inte lever i äktenskap; de kan vara i en samkönad relation, omgifta, eller ett ogift par som lever tillsammans.

I dokumentet betonas att denna välsignelse inte innebär att kyrkans lära om det sakramentala äktenskapet ändras. Vigsel kan bara ske i form av ingående av ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Välsignelse av ogifta respektive av samkönade par däremot ska ske utanför ramen för en gudstjänst.

 

Välsignelser av pastorala skäl

För att förstå budskapet i Fiducia Supplicans är det alltså viktigt att skilja mellan:

  • liturgiska/sakramentala välsignelser och
  • välsignelser av pastorala skäl

Välsignelser av pastorala skäl kan ges till personer som erkänner att de är i behov av hjälp och som önskar Guds kärleksfulla nåd i sina liv. Dessa spontana välsignelser är böner om Guds ljus och styrka för att kunna uppfylla hans vilja fullständigt. Det är böner om kraft för människor som kämpar för att leva enligt kyrkans lära men inte en legitimering av deras nuvarande status.

Inga officiella kyrkliga ritual kommer att utarbetas för välsignelser av ogifta och samkönade par utan välsignelsen ska utformas spontant av den präst som genomför den. Utformningen vad gäller klädsel, formuleringar eller gester får dock inte vara sådan att välsignelsen kan förväxlas med en kyrklig vigsel eller annan gudstjänst.

Var och en av oss behöver Guds helande kärlek och barmhärtighet. Den pastorala välsignelsen ska uppfattas som ett själavårdande uttryck av kyrkans omsorg för de personer som önskar få den men aldrig som legitimering av relationer som kyrkan inte godkänner.

 

En svensk översättning av några centrala delar av dokumentet har gjorts av Signum och kan läsas här.