Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius och Veritas förlag på Bokmässan 2023

Veritas förlag och Katolsk Bokhandel ställer som vanligt ut på Bokmässan i Göteborg som arrangeras 28 september till 1 oktober och presenterar nya böcker till kampanjpriser.

Nytt för i år är att det kommer att hållas boksamtal i montern (B01:41) under torsdagen och fredagen. Samtalen kommer bland annat att anknyta till Bokmässans tema "Judisk kultur". En av gästerna i montern på torsdagseftermiddagen är kardinal Arborelius.

Kardinal Arborelius medverkar dessutom i Bokmässans stora seminarie- och scenprogram i två panelsamtal som har titeln "Juden Jesus".

Välkommen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM I VERITAS MONTER B01:41

Torsdag 28 september

Fredag 29 september

---------------------------------------------------------------------------------------------------

KARDINAL ARBORELIUS MEDVERKAN I BOKMÄSSANS OFFICIELLA PROGRAM

Torsdag 28 september

Jesus var jude, liksom de första kristna och den tidiga kristna kyrkan. En historisk självklarhet som borde vara helt okontroversiell. Vad innebär det egentligen att Jesus var jude och hur har det påverkat den judiskkristna gemen­skapen genom historien? Vilka likheter och olikheter finns i hur kristna och judar ser på världen i dag?

Ett samtal mellan Martin Modéus, ärkebiskop Svenska kyrkan, Ute Steyer, rabbin i Stora synagogan i Stockholm, kardinal Arborelius och Cecilia Wassén, professor i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Programledare: Göran Rosenberg, journalist och författare.

Arrangör: Judisk kultur i Sverige, Svenska kyrkan och Katolska kyrkan

Detta samtal har samma tema och upplägg som ovanstående men leds av Helle Klein som är direktor på Sigtunastiftelsen och istället för Cecilia Wassén medverkar överrabbi emeritus Morton Narrowe. Övriga medverkande: ärkebiskop Martin Modéus (SvK), rabbin Ute Steyer samt kardinal Arborelius.

Arrangör: Judisk kultur i Sverige, Svenska kyrkan och Katolska kyrkan

Katolska kyrkans program som pdf-fil för utskrift