Hoppa till innehåll

Påve Franciskus klargör två punkter i Traditionis custodes

Vid den audiens som beviljades den 20 februari för undertecknad kardinalprefekt för Dikasteriet för gudstjänst och sakramentsförvaltning bekräftade den Helige Fadern följande angående genomförandet av hans motu proprio Traditionis custodes av den 16 juli 2021.

Följande dispenser är på ett särskilt sätt reserverade för den Apostoliska stolen (jfr CIC can. 87 § 1):


• användningen av en församlingskyrka eller upprättandet av en personalförsamling för eukaristifirande med ledning av Missale Romanum från 1962 (jfr Traditionis custodes art. 3 § 2);


• beviljandet av tillstånd för präster vigda efter publiceringen av Motu proprio Traditionis custodes att celebrera med Missale Romanum 1962 (jfr Traditionis custodes art. 4).

Såsom fastställts av art. 7 i motu proprio Traditionis custodes utövar Dikasteriet för gudstjänst och sakramentsförvaltning den Heliga stolens auktoritet i de fall som nämnts ovan, och övervakar efterlevnaden av bestämmelserna.

Om en stiftsbiskop har beviljat dispens i de två ovan nämnda fallen, är han skyldig att informera Dikasteriet för gudstjänst och sakramentsförvaltning, som kommer att pröva de enskilda fallen.

Dessutom bekräftar den Helige Fadern – efter att ha uttryckt sitt samtycke i audiensen den 18 november 2021 – vad som fastställdes i Responsa ad dubia med bifogade Förklarande anmärkningar av den 4 december 2021.

Den Helige Fadern har också befallt att detta Reskript ska publiceras i L'Osservatore Romano och, därefter, i den officiella kommentaren i Acta Apostolicae Sedis.


Vatikanen 20 februari 2023
Arthur kardinal Roche