Hoppa till innehåll

"Rötter och liv" - söndagen den 19 november

Den 19 november 2023 inbjuder Sveriges kristna råd till årets upplaga av Rötter och liv. Under dagen anordnas föredrag och möten som kan hjälpa kristna i Sverige att upptäcka och lära sig mer om kristendomens rötter i judendomen.

Kristna har sina rötter i den judiska tron och traditionen. Kyrkan växte fram under en lång period ur sin judiska bakgrund och betraktades först som en judisk sekt. Vägarna har gått åt skilda håll men vi påminns på olika sätt om det judiska arvet i kyrkans teologi, gudstjänstfirande, högtider och ceremonier.

Det är spännande att upptäcka alla dessa rottrådar tillbaka till ursprunget. Länge levde kyrka och judendom i en spänning till varandra och kyrkan gjorde sig skyldig till förföljelse och angrepp på judarna. Idag söker vi vägar till försoning och fredligt utbyte.

Den 19 november är vi inbjudna att fördjupa vår medvetenhet och kunskap om vårt ursprung. Det sker genom föredrag och samtal men också i predikningar, reflektioner och andakter. Ett av många teman som ligger nära till hands efter alla koranbränningar är ”våra heliga skrifter” – vad är de, vad betyder de för oss, hur hanterar vi dem, hur förvarar vi dem?

Hela programmet för "Rötter och liv" finns här.