Hoppa till innehåll

Ny bok från Veritas: "Gud till pris och ära – Stockholms katolska stift i ett nytt millennium"

Nu presenterar vi en helt ny bok som handlar om den katolska kyrkan i Sverige, dess liv och mångfald under den period då stiftet har letts av biskop Anders Arborelius:

"Gud till pris och ära - Stockholms katolska stift i ett nytt millenium" är rik på bilder och texter om bland annat:

  • Samtliga församlingar i stiftet
  • Katoliker inom de orientaliska riterna
  • Ordensliv och rörelser i kyrkan
  • Evangelisation och pastoralt arbete
  • En tillbakablick på ett kvartssekel med biskop Anders, bland annat vad det innebär att påven har utnämnt honom till kardinal
  • Karmelitbroder Wilfrid Stnissens personliga hälsning till biskop Anders i samband med biskopsvigningen
  • Historisk tillbakablick med en tidslinje om katolska kyrkan i Sverige från Toleransediktet 1781 och fram till i dag
  • Biskopens egna tankar om vad stiftet behöver för framtiden

Bokens pris är 150 kr och den finns att köpa via Veritas förlags hemsida samt på Katolsk bokhandel i Stockholm och Lilla Thérèse bokhandel i Göteborg.