Hoppa till innehåll

Kvinnor i EU allt fattigare - budskap från Caritas Europa på Internationella kvinnodagen

Beslutsfattarna inom EU måste ta itu med orsakerna till att allt fler kvinnor i Europa tvingas leva i fattigdom. Det skriver Caritas Europa på idag på Internationella kvinnodagen och kräver åtgärder före nästa val till Europaparlamentet i maj 2024.

Enligt färska siffror från Caritas Europa riskerar 42 procent av de ensamstående föräldrarna i Europa att hamna i utanförskap. 85 procent av dessa är kvinnor. Caritas Europa konstaterar att den pågående ekonomiska krisen slår betydligt hårdare mot kvinnor än mot män och att ojämlikheten ökade under pandemiåren.

Kvinnor drabbas av större socioekonomiska utmaningar och svårare fattigdom än män. Det gäller alla åldersgrupper. Fler kvinnor har otrygga anställningar och låga löner. Kvinnorna arbetar dessutom oavlönat betydligt mer än män, då det fortfarande på de flesta håll i Europa är kvinnor som tar hand om hem och familj.

I och med de chockhöjda levnadskostnaderna har utmaningarna många kvinnor har förvärrats ytterligare. När maten, elen och bostaden blir dyrare drabbas de oproportionerligt hårt.

2021 antog Europaparlamentet en resolution för att bekämpa fattigdomen bland kvinnor i EU. I resolutionen lade man fram flera förslag för att motverka kvinnors ekonomiska otrygghet. Caritas Europa konstaterar att inga åtgärder ännu har vidtagits. ”Med nuvarande framsteg är EU fortfarande minst 60 år från att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män”, skriver man.

Nu går därför Caritas Europa ut med en kravlista på åtgärder som syftar till att förebygga kvinnors fattigdom. Caritas Europas kravdokument finns här.

Foto: Caritas Czech Republic