Hoppa till innehåll

Första rapporten i Justitia et Pax nya skriftserie "Tro och samhälle"

I somras presenterade Kommissionen för rättvisa och fred i vårt stift skriftserien "Justitia et Pax reder ut begreppen".

Nu startar Justitia et Pax en ny rapportserie under samlingsnamnet "Tro och samhälle". I denna serie presenteras och analyseras olika aspekter av den katolska socialläran där det enskilda praktiska förnuftet får avgöra vår hållning.

I frågor som rör absoluta värden binder ju vår katolska tro samvetet till bestämda ståndpunkter och konkreta ageranden. Men för frågor inom det praktiska förnuftets områden kan två personer komma fram till två olika ställningstaganden och ändå vara lika trogna katolicismen. Det första exemplet på detta är kärnvapenfrågan som Robert Rydberg skriver om i sin rapport "Sverige, Nato och kärnvapen".