Hoppa till innehåll

Ny bok från Veritas: "En värdig död – katolska perspektiv"

Döden och livets slut berör oss alla men det är svårt att tala om döden. Hos en del människor kan det leda till rädsla och oro inför livets slut, till och med krav på dödshjälp som en lösning på problemet. Lite mer kunskap om döden och döendet kan hjälpa oss att acceptera vår egen dödlighet och underlätta beslut och ställningstaganden i dessa svåra frågor.

Antologin ”En värdig död” är en uppmuntran att reflektera över livets slut och ta del av den katolska synen på frågor som rör döende och död. Författarna har utifrån sin respektive yrkesexpertis och erfarenhet närmat sig ämnet från olika perspektiv.

Samtliga författare möter människor vid livets slut i sitt dagliga arbete och har därför en unik insyn i de frågor de skriver om. Majoriteten av dem är eller har varit ledamöter i Respekts råd och har därmed aktivt arbetat för en livets kultur i Sverige:

  • Jenny LINDBERG, med. dr, specialist i internmedicin och njurmedicin, överläkare på Skånes universitetssjukhus, Lund–Malmö, doktorand i medicinsk etik vid Lunds universitet. Tidigare ledamot i Respekts råd.
  • Mikaela LUTHMAN, specialist i internmedicin och hematologi, överläkare på Stockholms sjukhem och diplomerad i palliativ vård. Tidigare ledamot i Respekts råd.
  • Bernadetta MAJERCZYK, specialist i barn- och ungdomsmedicin, överläkare på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, ledamot i Respekts råd.
  • Msgr Andrés BERNAR BORDA, präst och doktor i moralteologi samt specialistläkare inom ortopedi.
  • Klaus P. DIETZ SJ, jesuitpater, tidigare ledamot i Respekts råd.
  • Björn GÖRANSSON, präst, ledamot i Respekts råd.
  • Benedicta LINDBERG, generalsekreterare för Respekt.

Boken är utgiven av Veritas förlag i samarbete med Respekt och kan beställas här.