Hoppa till innehåll

Sveriges kristna råd fördömer koranbränningen utanför Stockholms moské.

Onsdagen den 28 publicerade presidiet för Sveriges kristna råd ett uttalande angående den koranbränning som ägde rum utanför Stockholms moské:

"Sveriges kristna råd med sitt presidium fördömer dagens koranbränning utanför Stockholms moské. Som kristna kyrkor försvarar vi varje människas rätt att utöva sin tro oavsett religion. Koranbränningen är en medveten kränkning av muslimsk tro och identitet, men vi ser det också som ett angrepp på alla oss troende människor. Därför vill vi uttrycka vår medkänsla med muslimskt troende i vårt land."

 

Presidiet för Sveriges kristna råd består av

- Kardinal Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift
- Martin Modéus, ärkebiskop Svenska kyrkan
- Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan
- Benjamin Dioscoros Atas, ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan
- Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd