Hoppa till innehåll

Ändrade direktiv för offentliga mässor från den 23 december

Smittspridningen av coronaviruset har ökat ytterligare och därför sänker nu myndigheterna gränsen för antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus.

Detta påverkar de direktiv för offentliga mässor som stiftet publicerade inför den 1 december. De uppdaterade direktiven - som gäller från den 23 december - är följande:

1. För mässor och andra gudstjänster inomhus med högst 20 deltagare behöver man inte genomföra några särskilda smittskyddsåtgärder.

2. För mässor och andra gudstjänster inomhus blir det tillåtet med fler än 20 deltagare (men maximalt 500 deltagare) om lokalen är tillräckligt stor för att man ska kunna hålla avstånd mellan sällskap. Precis som tidigare får antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgå till högst åtta personer. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Alla måste ha en anvisad sittplats.

3. Vid stora högtider då många förväntas vilja delta i mässan kan - som en sista utväg - vaccinationsbevis användas för att slippa begränsningen om avstånd mellan sällskap. Förutsättningen är då att ytterligare en mässa erbjuds samma dag där man får delta utan vaccinationsbevis men där man måste hålla avstånd enligt punkt 2 ovan.

4. Kyrkoherdarna rekommenderas att anordna särskilda mässor, även på vardagarna, avsedda för dem som tillhör en riskgrupp eller av andra orsaker vill undvika folksamlingar. På så sätt kan söndagsplikten uppfyllas under veckans lopp.

5. Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma. Den som bor i samma hushåll där en eller flera personer har konstaterad covid-19 ska stanna hemma.

 

Stockholm den 21 december 2021

Kardinal Anders Arborelius OCD

Biskop i Stockholms katolska stift