Hoppa till innehåll

Kyrkoledare i möte med Skolverket om situationen för troende elever i skolan

Presidiet för Sveriges kristna råd (SKR) mötte idag Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson för ett digitalt samtal om unga och tro i skolmiljön.

Samtalet tog sin utgångspunkt i rapporten ”Unga troende i samhället” som presenterades för drygt ett år sedan. Enkätundersökningen med nästan 400 kristna elever (Unga troende i samhället, 19/2 2020) visar att varannan kristen ungdom känner sig kränkt för sin tros skull i skolan; i vissa fall är det lärare som kränker. Det gör att många unga troende döljer sin tro. Ungdomar med annan religiös identitet drabbas troligtvis i större utsträckning.

I samtalet önskade kyrkoledarna att det behövs en bredare undervisning om religion och det religiösa livet, inte enbart utifrån ett historiskt perspektiv. Kyrkoledarna undrade hur skolorna kan stödjas i att främja ett gott samtal där inte unga troende kränks och ifrågasätts. Kyrkorna vill gärna bidra med material och kunskap till Skolverkets interna utbildningar och stödmaterial.

Presidiet påpekade behovet av en bredare undervisning om religion och religiöst liv, inte enbart utifrån ett historiskt perspektiv. I slutet av mötet uppmanades Skolverket att göra en djupare undersökning om hur skolan lever upp till lagen och hur begreppet religionsfrihet lyfts i dokument och undervisning.

Kyrkorna representerades av presidiet för Sveriges kristna råd: föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, kardinal Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, samt tf generalsekreterare Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd. I mötet deltog dessutom Amanda Carlshamre, SKR:s konsulent för barn- och ungdomsfrågor som presenterade rapporten, samt kommunikatör Mikael Stjernberg, Sveriges kristna råd.