Hoppa till innehåll

Sveriges kristna råd i möte med Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten bjöd på regeringens uppdrag idag in Sveriges kristna råd till ett möte inför påsken, men också inför att samhället framöver kommer att öppna upp. Kyrkorna lyfte framför allt fram tre frågor:
1. Inkonsekvensen i lagstiftningen och kvadratmeterregeln, exempelvis olika förutsättningar för trossamfund, köpcentrum, nöjesparker och muséer.
2. Andlig och existentiell hälsa är lika viktig som fysisk hälsa.
3. Religionsfriheten får inte begränsas utan extraordinära skäl och begränsningarna får inte vara i kraft längre än absolut nödvändigt.
Folkhälsomyndigheten meddelade att de inte kommer att föreslå några lättnader inför påsken som kyrkorna efterfrågat. Däremot önskade myndigheten att få handlingar som visar hur trossamfunden kommer att agera för att vara smittsäkra vid kommande lättnader.