Hoppa till innehåll

Syster M. Inger Claesson har avlidit

Mariasystrarna meddelar att syster M. Inger Claesson avled onsdagen den 24 november 2021.

Efter konversionen i Kristus Konungens katolska församling i Göteborg inträdde hon hos Mariasystrarna i Osnabrück 1968. Hon blev 77 år och var länge verksam i Västerås och Uppsala som församlingssyster och kateket.

Vi är tacksamma för hennes liv och gärning och vi ber om förbön för henne.

Begravningsmässan äger rum tisdagen den 14 december kl. 11:00 i katolska kyrkan S:t Lars, Uppsala. Präster ombeds att ta med alba och stola.

Gravsättningen sker onsdagen den 15 december kl.10:00 i kretsen av de närmaste på katolska kyrkogården i Solna.

Tänk gärna på Caritas Sverige (BG och Swish 900-4789)
istället för blommor. TACK!