Hoppa till innehåll

Helige Josefs dag - nu inleds Familjeåret

I dag, på den helige Josefs dag, inleder katolska kyrkan Familjeåret, ett år som ska ägnas åt att lyfta fram familjens och det goda äktenskapets betydelse.

Påve Franciskus har instiftat Familjeåret för att uppmana alla katoliker till att återupptäcka värdet av familjens enhet och till att ”sprida idealet i den kärlek som finns i äktenskap och familj”.

”Familjen måste byggas på kärleken som alltid förnyar relationer genom att öppna för hoppets horisonter. En familj kan uppleva en uppriktig gemenskap när den ber tillsammans; när tillgivenheten är äkta, djup och ren; när förlåtelse råder över splittringar; när livets dagliga hårdhet lättas upp av ömsesidig ömhet och lugn tillit till Guds vilja. På detta sätt öppnar familjen upp för den glädje som Gud ger till dem som vet hur man delar med sig av glädje”, skriver påven.

Den 19 mars 2021 är det fem år sedan påve Franciskus apostoliska exhortation Amoris Laetitia,"Glädjen att älska", publicerades. Påven uppmanar nu alla katoliker att läsa och reflektera över innehållet i encyklikan och att ta del av de olika aktiviteter som föreslås av på den särskilda websida som har skapats för året och erbjuds av de lokala stiften.

Han uppmanar oss också att se den heliga familjen, och i synnerhet den helige Josef, som förebild.

”Vi människor söker alltid efter förebilder”, säger kardinal Anders Arborelius i sin predikan på den helige Josefs dag, och förklarar varför just Jesu styvfar, som levt sitt liv för det mesta i skymundan, är ett så viktigt helgon i kyrkan. Helige Josef ”kan i sin person sammanfatta vad det är att vara en vanlig troende människa, som tar emot det uppdrag och den kallelse han får av Gud och i all enkelhet försöker följa Guds vilja”.

Stockholms katolska stift har redan inlett arbetet med att uppmärksamma Familjeåret genom en rad aktiviteter. Bland annat erbjuder vi onlinekurser för gifta par och föräldrar i Katolska pedagogiska nämndens regi. För anmälan och mer information om kurserna välkommen att besöka KPN:s hemsida

Kardinalens predikan på helige Josefs dag finns att läsa här.