Hoppa till innehåll

Kardinalens herdabrev för fastetiden 2021 och fastemandatet

I årets herdabrev för fastetiden skriver kardinalen bl a:

"Fastetiden är en tid då vi får tränga in i kyrkans djupaste mysterium. Vi lever i ett individualistiskt samhällsklimat. Därför är det viktigt att lära sig inse att vi är lemmar i Kristi mystiska kropp, kyrkan. Vi lever i gemenskap med Gud och med varandra. Vi tillhör ett heligt folk, där vi alla måste stödja och bära varandra. Kyrkans pilgrimsvandring genom tiden är ofta en tung och svår ökenvandring. Det har blivit tydligt för många under denna pandemi. Det är min bön, att många ändå har stärkts i sin tro och förbundenhet med kyrkan under denna tid. Eftersom det har varit svårt att komma till kyrkan och ta emot hennes sakrament, har man förhoppningsvis lärt sig att längta ännu mer efter dem. Samtidigt har vår enhet som lemmar i Kristi kropp ibland satts på hårda prov under denna tid. Vi får be för påven Franciskus, för enheten i kyrkan, i vårt stift och i våra församlingar, så att vi alla stärks i vår tro på att kyrkan alltid leds av Jesus Kristus."

Herdabrevet skall kungöras, lämpligtvis under mässan sjätte söndagen ”under året” den 14 februari 2021.

Herdabrevet finns för nedladdning på följande språk:

svenska

engelska

spanska

polska

kroatiska

 

Fastemandatet för nedladdning:

svenska